شهربانو منصوریان قهرمان ووشوی ایران که با حضورش به عنوان آتش نشان به کمک آتش نشانان حادثه متروپل رفته بود توسط بانو آبادانی مورد تمجید قرار گرفت و هدیه‌ای خاص به یادگار دریافت کرد.