ویدئویی از همنوایی آهنگ سلام فرمانده با حضور محمدحسین پویانفر و عبدالرضا هلالی در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفته است. محمد حسین پویانفر، مداح معروف در این ویدئو با آیفون ۱۳ در حال فیلمبرداری از مردم است. وجود این گوشی آمریکایی که این روزها با اعلام خبر منع ورود آن، قیمتش سر به آسمان زده در دستان یک مداح اهل بیت انتقاد مردم را در پی داشته است.برترین ها