وزارت بهداشت، کار و رفاه اجتماعی ژاپن اعلام کرد کین تاناکا، مسن‌ترین فرد جهان، روز ١٩ آوریل و در ١١٩ سالگی درگذشت.