داوری: بخشی از بلیت‌ها توسط سایت‌های غیر معتبر توزیع شده بود و تقلبی بود و هولوگرام نداشت و هموطنان از این سایت ها بلیت تهیه کرده بودند.
سرنخ‌هایی از این سایت‌ها به دست آمده و قطعا برخورد خواهد شد.
تعدادی هم که بلیت داشتند به دلیل تکمیل شدن ظرفیت، نتوانستند وارد ورزشگاه شوند و با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان، پولشان برگردانده خواهد شد.
خبرنگار: اگر امکانات لازم برای تکریم تماشاچیان را نداشتید چرا مسابقه را برگزار کردید؟
داوری: قبل از سال تصمیم گرفته شده بود که بازی بدون تماشاچی برگزار شود، بالاخره یک ظرفیتی در مشهد داریم، آیا باید مشهد محروم شود؟