شیوه‌نامه حضور دانش‌آموزان در مدارس ابلاغ شد؛ زدن ماسک و تهویه هوا الزامی است. دبیرستانی‌ها هم یک ماه بیشتر باید سرکلاس بروند.