پدر مهدی طارمی ستاره تیم پورتو و تیم ملی کشورمان هنگام دیدن عکسی از مهدی طارمی که دستش را بوسیده بغض کرد.