جهش اومیکرون سویه غالب در موارد ابتلا به کرونا است؛ سویه‌ای که در ایران، اروپا و امریکا شیوع پیدا کرده است، با این وجود تعداد موارد ابتلا و مرگ‌ومیرها در ایران با اروپا و آمریکا متفاوت است، دکتر هادی یزدانی از دلایل این تفاوت می‌گوید؛ توضیحات بیشتر او را بشنوید. منبع: خبرآنلاین