مدیر تیم ملی در برنامه فوتبال برتر گفت :پرواز مهدی طارمی به دلیل شرایط نامساعد جوی استانبول در یک شهری با فاصله 800 کیلومتری به زمین نشسته که آنجا شرایط خوبی ندارد./صداوسیما