بهمن بابازاده (یک فعال سینمایی) از قمه کشی در یکی از عروسی هایی که محسن لرستانی در آن حضور داشت خبر داد. وی در توییتر خود این طور نوشت: قمه کِشی در یک مراسم عروسی و فرار ‎«محسن لرستانی» در حین اجرای زنده! این ‎خواننده که از محبوبیت فراوانی در کرمانشاه و ایلام و لرستان برخوردار است، به تازگی با تبرئه از اتهامات وارده، از زندان آزاد شده است. این اتفاق در شوشتر رخ داده است.