جردن باروز، قهرمان آمریکایی آزادکار کشتی در جهان و المپیک که در گذشته در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی می گرفت و اکنون در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی می گیرد، در ایران طرفداران زیادی دارد. از او به عنوان یک کشتی گیر با اخلاق یاد می شود اما هر از گاهی با حریفان خود درگیر شده است که برخی از این صحنه ها را در این ویدیو ببینید. منبع: باشگاه خبرنگاران حوان