همه ما می‌دانیم که برای آینده آسوده به پس‌انداز نیاز داریم. بعضی از افراد پس‌انداز برای آینده را نوعی خساست درنظر می‌گیرند و با این پندار غلط، به‌دنبال سبک زندگی‌ای می‌روند که باعث شود در اواسط ماه از دیگران پول قرض کنند. ویدیویی در خصوص پس‌انداز کردن ساده با دو نکته اساسی را ببینید. منبع: خبرآنلاین