ویدیوی زیر خاکی از فرهاد و فرزاد مجیدی در یک مسابقه تلویزیونی در سن ۲۰ سالگی را ببینید.