واکنش مداح داره میریزه به انتشار سکانس سانسور شده مداحی ساعد سهیلی در گشت ارشاد ۳ را در ادامه میبینید.