فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: واحدهای صنفی، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی مانع اعمال محدودیت های کرونایی شوند.منبع: شبکه خبر