موتورسواری به یک پیرزن کمک کرد تا از خیابان عبور کند./خبرفوری