مجید تال سرودن را از نوجوانی آغاز کرد. حضور در محافل مذهبی سبب شد اشعار او بیشتر رنگ و بوی آیینی به خود بگیرند. او از شاعران شناخته شده در عرصه شعر هیأت است و برخی اشعار و نوحه‌های او بسیار مورد اقبال عموم قرار گرفته است. شعر خوانی مجید تال در حضور رهبر انقلاب را مشاهده می کنید.