در آستانه سال نو میلادی سرمای هوا در شهر یاکوتسک روسیه به منفی ۴۷ درجه سانتیگراد رسیده است. دمای سرسام آور باعث شد تا برخی از مردم محلی یاکوتسک از هوای زمستانی ناله کنند و یک زن شرایط را وحشتناک توصیف می‌کند. با این حال، ساکنان دیگر، از این هوا استقبال کردند و پرسیدند چه زمستانی می‌تواند بدون یخبندان وجود داشته باشد؟ یاکوتسک سردترین شهر جهان است و در شرق سیبری و مرکز جمهوری یاقوتستان روسیه قرار گرفته است.