صحنه‌ای عجیب از سارقی در ترکیه که در زمان سرقت نیز به پرچم کشورش احترام می‌گذارد را ببینید