شهردار رباط‌کریم یک ماه پس از تصدی شهرداری این شهر از شورای شهر رباط‌کریم درخواست یک میلیارد تومان برای اجاره مسکن کرد.