گربه‌ها علاقه زیادی به تماشای برنامه‌های تلویزیونی دارند. 4 بچه گربه را مشاهده می کنید که محو تماشای کارتن تام و جری هستند.