راوی: اولین سرود ملی ایران قطعه ایست بی‌کلام با نام «سلام شاه» که به فرمان ناصرالدین شاه توسط آلفرد لومر، استاد فرانسوی موسیقی دارالفنون ساخته و زمان مظفرالدین شاه در سال۱۲۸۴ روی صفحه ضبط شد. بیژن ترقی شعری با نام «ایران جوان» بر روی این قطعه سرود.