سوری، اپیدمیولوژیست گفت: با توجه به سرعت انتقال بالای اُمیکرون تعداد بستری های و مرگ و میرها دو برابر می شود. منبع: شبکه خبر