یک شوت تماشایی از پشت محوطه جریمه منجر به ثبت ۶ گل فصل ملی‌پوش ایرانی شارلروا در دیدار مقابل خنک شد.کلیپ این گل تماشایی را ببینید.