هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است: “قدر داشته‌هایت را بدان، چرا که خیلی زود، دیر می‌شود .. و ما همیشه دیر متوجه می‌شویم که " قدر داشته‌هایمان را بدانیم…شاید داشته های هر چند کوچک ما ، آرزوی بزرگ دیگران باشه …