ایرنا: ایستگاه فضایی بین‌المللی در جریان چرخش خود در مدار زمین حدود ساعت ۲۰ و ۶ دقیقه ۱۷ آذر از آسمان تهران عبور کرده و پس از چند دقیقه محو شد.
ویدیویی از عبور این ایستگاه برفراز آسمان ایران را ببینید.