مهران بابایی، فوق تخصص گوارش با حضور در برنامه ای تلویزیونی در ارتباط با عوارض کبد چرب، مطالب مهمی را ارائه کرده است.