یک حساب و کتاب ساده به شما می‌گوید که ایرانی‌هایی که در چند ماه اخیر در ترکیه مسکن خریده‌اند، با اوضاع اقتصادی کنونی این کشور چقدر ضرر کرده‌اند.