ویدئویی جالب از اشاره‌ جالب محمدرضا احمدی به صحبت‌ های جواد خیابانی درباره بهترین گزارش دربی را ببینید.