فرمانده دیده‌بانی پدافند نطنز : شلیک موشک از سامانه پدافند هوایی در اطراف شهر بادرود با هدف آمادگی سامانه هوایی بود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم نیست.