فرهاد مجیدی به تصمیم کمک داور بازی دربی روی صحنه آفساید اعتراض شدیدی نشان داد. به نظر شما آیا این صحنه آفساید بود؟ منبع: صداوسیما