در دقیقه 86 دربی تهران، یک صحنه مشکوک در محوطه جریمه پرسپولیس اتفاق افتاد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت. فرزاد مجیدی از اعضلای کادر فنی استقلال به دلیل اعتراض به داور در این صحنه کارت زرد دریافت کرد.