ویدیویی عجیب از مردی که ۳۵ سال است روغن و گریس می خورد. این ویدیو امروز جزو پربازدید های شبکه های اجتماعی بود.