با بهبود شرایط کرونایی و تزریق بیش از ١٠٢ میلیون دُز واکسن؛ مرحله سوم طرح بازگشایی مدارس از امروز آغاز می شود.