تماشای این ویدیو به کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال توصیه نمی شود .
من همونطور که در ویدیو هم گفتم مثل قبل خیلی به عمل تغییر جنسیت اعتقادی ندارم و به نظرم زن، مرد و ترنس همینطوری زیبا هستن. اما اگر ترنسی اعتقاد داره که باید عمل تغییر جنسیت انجام بده امیدوارم بسیار تحقیق شده و آگاهانه باشه.
هیچ انسانی به خاطر جنسیتش از بقیه ی انسان ها برتر یا کمتر نیست.
زن، مرد و ترنس مساوی و برابر هستن، هیچ انسانی بر انسان دیگری برتری ندارد مگر به مهر.
برای همه ی اقلیت های جنسی کشورمون آرزوی سلامتی دارم