نکات امنیتی درباره استفاده از همراه بانک: نرم افزارهای همراه بانک را از منابع معتبر دریافت کنید؛ از نرم افزارهای ضدویروس به‌روز و مطمئن استفاده کنید؛ رمزهای عبور و اطلاعات شخصی خود را در اختیار هیچ کسی قرار ندهید؛ بر روی تلفن همراه خود از رمزعبور مناسب استفاده کنید؛ در صورت فروش تلفن همراه تمامی اطلاعات شخصی خود را حذف کنید.