افسانه چترنور بعد از گلزنی در جام باشگاه‌ های زنان آسیا رقص حسین گنعانی زادگان را تقلید کرد.