حرکات نمایشی و خطرناک یک موتورسوار در بزرگراه امام علی (ع) تهران که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است را ببینید. ویدئویی از هنرنمایی یک موتوسوار که پربازدید شد