جالب بدونید در قديم سلمانى‌ها دكانى نداشتند و علاوه بر اصلاح سر به كشيدن دندان ، درمان بيماران ، شكستن قلنج و ... را نيز انجام می‌دادنند