امروز 2 میلیون و 500 هزار دانش آموز متوسطه دوم پس از 20 ماه راهی مدرسه شدند.