فرارو: امام جماعت مسجد جامع تقسیم استانبول با موتورسیکلت از منزل به مسجد می‌آید و همین امر باعث جذب جوانان به مسجد شده است. عبدالله اوزکان، حافظ کل قرآن کریم است و ۳۲ سال سن دارد.
وی یک ماه پیش به عنوان امام جماعت این مسجد تعیین شده است. اوزکان از اینکه امام جماعت این مسجد است و این مسجد در منطقه‌ای که سمبل استانبول است واقع شده، ابراز خرسندی کرد و گفت: پس از شنیدن خبر تعیین خود به عنوان امام جماعت این مسجد احساس خوبی پیدا کردم، انتظار چنین خبری را نداشتم، ولی به این شغل خود افتخار می‌کنم و یکی از آرزوهای من امام جماعت شدن این مسجد بوده است. وی گفت: از ۱۳ سال پیش موتور سوار می‌شدم و اکنون با موتور به مسجد می‌روم و به دلیل گذاشتن کلاه ایمنی کسی من را نمی‌شناسد و وقتی کلاه را بردارم صورتم پیدا می‌شود.