طبق گفته نشریه «سان»، یک شیء عجیب و شبیه به عروس دریایی به طور ناگهانی در آسمان روسیه ظاهر و موجب شگفتی ساکنان محلی شد. در فیلم زیر، این شی‌ء عجیب را مشاهده می‌کنید.