شرکت‌کننده مسابقه تلویزیونی شبکه ایران‌کالا،سوتی جالب و خنده‌داری داد که باعث تعجب سامان گوران،مجری برنامه،شد./صداوسیما