چرت زدن «بایدن» در افتتاحیه اجلاس تغییرات آب‌وهوایی