مهدی طارمی در دیدار پورتو مقابل پاسوس ده فریرا در دقیقه ۴+۹۰ به دلیل تمارض با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.