این پل دارای چهار باند تردد خودرو است که در جنوب غرب چین و در استان «یون نان» ساخته شده است.

کارشناسان این کشور که پیشتر موفق شده بودند مرتفع‌ترین و طولانی‌ترین پل معلق قاره آسیا را اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری به پایان برسانند، این بار موفق به ساخت چنین پلی که گفته می‌شود بزرگترین آن در جهان است، شده‌اند.

ساخت و راه اندازی این پل که در سطحی وسیع در رسانه‌های چین منتشر شده، حدود یک و نیم کیلومتر طول و ۵۶۵ متر ارتفاع دارد.