عجب دنیای شلم شوربایی شده چندساعت پیش خبر میزنن طالبان برای زنان گوشی دوربین دار رو ممنوع کرده .

حالا خبر میزنن در همسایگی همین افغانستان، مردم چین اینجوری برای خرید گوشی آیفون هجوم آوردن...