جهان به سرعت به سمت واکسیناسیون پیش می‌رود و با وجود اعتراضات اندک ضدواکسن در جهان ظاهرا تنها راه نجات جهان از بیماری کرونا واکسیناسیون گسترده جهانی است، اما همواره این سوال مطرح است که کدام واکسن‌ها اثربخشی بیشتری دارند. ویدیویی از نتایج منتشر شده از تاثیرات انواع واکسن‌های کرونا ببینید. منبع: خبر فوری