مگه میشه مگه داریم

با 65 سال سن دندونت سالم باشه اونم گردو بشکنی.

بزنم به تخته هزار ماشالله باید راز سلامت دندان هاش سوال کنیم چیه  .

آقای رضا فرزین ۶۵ ساله اهل روستای تمچال آستانه اشرفیه تمام گردوهای محلی رو با دندون میشکنه