حاشیه‌های جالب از دیدار صمیمانه قهرمانان المپیک و پارالمپیک با رهبر انقلاب