اعطای دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان به آیت‎الله رئیسی